terschelling.JPG

Vraag mij voor interventies en begeleiding naar heldere doelstellingen, effectieve samenwerking en besluitvorming: generalistisch, oplossingsgericht, analytisch, duidelijk, verbindend, praktisch, onafhankelijk

Resultaat: duidelijkheid over doelstellingen, taakverdeling en rollen in een vergadering, een gesprek en de organisatie als geheel. Ik richt mij op de structuur van een gesprek of organisatie als geheel omdat de verdeling van taken en rollen invloed heeft op de mate waarin mensen ervaren dat ze er toe doen en kunnen bijdragen/ verantwoordelijkheid nemen.

Je kunt en wilt verantwoordelijkheid nemen èn geven, als verschillen er mogen zijn en als je zeggenschap hebt over je eigen bijdrage, en die van anderen. we zijn niet gelijk, zelfs heel verschillend. Daarom telt gelijkwaardigheid!

Ik krijg energie van het verbinden van mensen en ideeën. En van vragen stellen en krijgen.

profiel drs. Karin Vosters (1970)

Rounded Edge

Karin Vosters

Twitter bird
Linkedin