top of page

Sociocratie & Consent:

Sociocratie versterkt Democratie. Door op basis van gelijkwaardigheid afspraken te maken over de kaders waarbinnen ieder afzonderlijk en in teams samenwerkt. Zo kun je verantwoordelijkheid nemen èn geven. Het consentbeginsel vormt de kern van sociocratisch organiseren en besluiten nemen. Consent is het geen-bezwaar beginsel. Het geeft ruimte voor nuance, bijstellen en corrigeren. Argumenten worden uitgewisseld, creativiteit neemt toe en er is rust om naar elkaar te luisteren. In een sociocratische organisatie is iedereen in een kring met een eigen domein (doel) verbonden en kan invloed hebben en corrigeren. Organisaties die hun medezeggenschap sociocratisch organiseren kunnen (bij SER) ontheffing krijgen van de verplichting om een ondernemingsraad in te stellen.

 

Resultaten:

* Dynamisch en wendbaar organiseren vanuit gemeenschappelijke doelstellingen en belangen

* Minder tegenstellingen tussen directie en medewerkers door integraal (mede)zeggenschap

* Kortere doorlooptijden van idee en beleid tot uitvoering en resultaat

* Effectieve vergaderingen, met rust betrokkenheid, verantwoordelijkheid en plezier

* Minder ziekteverzuim; zeggenschap en invloed verlaagt het risico op burn-out en vergroot betrokkenheid

* Meer dynamiek, wendbaarheid en gelijkwaardigheid, door ongelijkheid in oa kwaliteiten te erkennen

 

Toepasbaarheid: 

Bijzonder geschikt voor verenigingen, coörperaties, maatschappen, samenwerking tussen overheid en inwoners.

Voor het versterken van zelfsturing, dynamische organisatie ontwikkeling en procesbegeleiding, participerende dienstverlenende overheid, strategiesessies, evaluatiegesprekken, eigenaarschap bij burgers en cliënten, resultaatgerichte projectsturing, gelijkwaardige integrale (mede)zeggenschap en netwerkorganisaties.

 

Sociocratie op Wikipedia

Sociocratisch Centrum Nederland website

Sociocracy Consulting Group America 

In t nieuwe organiseren

  • Twitter Basic Black
  • LinkedIn Classic
bottom of page